Artikkelit

Virve Hepoaho, muistihoitaja,
Terveydelle Oy

Torstaina 8. helmikuuta klo 17.15-18.30 meillä on ilo ja kunnia järjestää yhteistyössä Uudenmaan Muistiluotsin ja Hyvinkään kirjaston kanssa tärkeä luentoilta. 

Tämänkertainen aiheemme on yllättävän lähellä useaa meistä: muistisairaudet. Tapahtumapaikkana toimii pääkirjaston esteetön Anton-sali, joka kutsuu kaikki kiinnostuneet kuulijat osallistumaan.

Luennon aikana pääsemme kuulemaan Uudenmaan Muistiluotsin arvostetulta muistiohjaajalta Pia Kuusiselta muistisairauksista, niiden toteamisesta, vaikutuksesta arkeen sekä samalla saamaan arvokkaita neuvoja muistisairaan kohtaamisessa. 

Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus oppia ymmärtämään paremmin, miten muistisairaudet vaikuttavat sekä sairastuneen että hänen läheistensä elämään.

Lisäksi meidän oma muistihoitajamme, Virve Hepoaho, kertoo Terveydelle Oy:ssä tarjottavasta muistihoitajan hoitopolusta. Virven esittelyssä pääsette tutustumaan konkreettisiin keinoihin, joilla voidaan muokata koti muistiystävälliseksi, tukea omaisia sekä turvata ja virkistää muistisairaan asiakkaan arkea. Virven kokemus ja syvällinen asiantuntemus ovat suureksi avuksi niin asiakkaille kuin heidän perheilleenkin.

Tapahtumassa on myös mahdollisuus tutustua painettuun tukimateriaaliin, joka on suunnattu erityisesti muistisairaan omaisille. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden varata maksuton kartoituskäynti meidän monipuolisten muistihoitajan ja kotihoidon palveluidemme parissa. Tämä on paras keino saada lisätietoa ja henkilökohtaista neuvontaa omassa kotiympäristössä.

Tämä luentoilta on sekä tietoa ja oppimista varten, mutta myös tilaisuus tavata samassa tilanteessa olevia, jakaa kokemuksia ja tukea toisiamme muistisairauksien kanssa elämisessä. 

Me Terveydelle Oy:ssä uskomme, että yhdessä voimme tehdä arjesta parempaa niin muistisairaille kuin heidän perheilleenkin.

Lämpimästi tervetuloa mukaan kokemaan ja oppimaan yhdessä! Yhdessä olemme vahvempia.

Lämpimin terveisin,

Virve Hepoaho ja Terveydelle Oy:n tiimi

Olen tehnyt lähihoitajan työtä Terveydelle Oy:ssä kahden vuoden ajan. Ennen tätä olen ollut töissä kotihoidossa toisaalla, sekä hoivakodeissa tehostetun palveluasumisen yksiköissä.

Etenevät muistisairaudet heikentävät laaja-alaisesti toimintakykyä ja ovat yleisimpiä syitä sille, että ikäihminen tarvitsee ulkopuolista apua arjessa selviytymiseen. Muistisairaus koskettaa myös perhettä ja läheisiä. Se saattaa aiheuttaa yllättäviäkin tunteita arkielämässä ja synnyttää paljon kysymyksiä tulevasta. Meidänkin kotihoidon asiakkaista hyvin suuri osa on muistisairaita. Omaiset ovat usein uuden tilanteen äärellä huolissaan läheisensä toimintakyvyn säilymisestä sekä arjessa selviytymisestä, etenkin, jos välimatkaa on reilusti eikä päivittäiseen apuun ole omaisten taholta mahdollisuuksia. Usein omaiset jäävät myös huoltensa kanssa kovin yksin, koska kaikki toiminta keskittyy muistisairaan itsensä ympärille.

Vaikka muistisairauksiin ei ole vielä parannuskeinoa, tarpeeksi varhain aloitetulla lääkityksellä ja kuntoutuksella on suuri merkitys. Ikäihmisten ja heidän läheistensä hyvinvoinnin edistäminen herätti mielenkiinnon opiskella lisää ja syvensin lähihoitajan opintojani muistihoitajan koulutuksella. Näin pystyn jakamaan paremmin tietoa muistisairauksista sekä antamaan monipuolista tukea niin sairastuneelle kuin läheisillekin.

Terveydelle Oy:ssa toimin nykyään sekä muistihoidon asiantuntijana että kotihoidon arjessa asiakkaiden tavanomaisilla sairaanhoito- sekä tukikäynneillä. Työnkuvani on monipuolinen ja saan hyödyntää osaamistani eri sektoreilla. Lähitulevaisuudessa koulutan myös henkilöstöämme lisää muistisairaan kohtaamiseen, arjen sujuvuuteen sekä apuvälineiden käyttöönottoon liittyen. Olen myös kehittänyt materiaalia, jota voimme jakaa omaisille muistisairaan hoidon ja arjen tueksi.

Toivon, että otat rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla on huolta omaan tai läheisesi muistiin tai arjessa selviytymiseen liittyen. Kiireettömässä ilmapiirissä voimme pohtia yksilöllisiä ratkaisuja tukemaan muistisairaan hyvää elämänlaatua, sairauden kanssa selviytymistä sekä omaisten jaksamista.

Mitä sitten konkreettisesti teen? Esimerkiksi näitä: Muokkaan muistisairaan ympäristön kotona muistiystävälliseksi, teen muistitestaukset ja laadin lausunnon niistä hoitavalle lääkärille. Tarvittaessa tulen asiakkaalle saattajaksi lääkärikäynnille. Toimin omaisten neuvontantajana ja pohdimme ja laadimme yhteistyöllä arjen sujuvuutta turvaavat palvelut muistisairaalle. Neuvon tukiasioissa ja tutkin myös asuinpaikan turvallisuutta hoitotyön ammattilaisen näkökulmasta.

Ensikäynnin muistihoitajalle voit varata numerosta 045 222 9390. Ensikäynti ei sido sinua mihinkään jatkotoimenpiteisiin, mikäli niin haluat, mutta usein ensimmäinen kohtaaminen toimii jo huojentavana elementtinä sekä muistisairaalle itselleen että läheisille, kun löytyy taho, joka ohjaa, neuvoo ja kuuntelee. Autamme asiakkaitamme aina myös Kelan tukien selvittelyssä. Tiesithän, että muistisairaan kohdalla voidaan hakea esim. eläkettä saavan hoitotukea?

Ensikäynti voidaan sopia kotiympäristöön tai vaihtoehtoisesti työhuoneelleni toimistollemme Hyvinkään keskustaan.

Kaunista syksyä!

Lämpimin terveisin,

Virve